ภาพกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติจัดการแข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้ จากเวที 2020 The 6th World Invention Innovation Contest (WIC) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมประกาศเกียรติคุณ และ ประกาศนียบัตร Special Award จาก Korea Invention Academy (KIA)  โครงงานเรื่อง Ground Water Holding Capsule for Plants
นางสาววริศรา เดชผิว  ม.6/1
นางสาวเมธาพร ลาหู่  ม.6/1
ครูที่ปรึกษา
นายอนุพงษ์ ศรีโสภา และนางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,15:36   อ่าน 295 ครั้ง