ภาพกิจกรรม
นำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 9 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกาา 2563
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,13:26   อ่าน 194 ครั้ง