ภาพกิจกรรม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนห้อง 4/11 เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครื่อข่ายตะวันออก ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,11:41   อ่าน 289 ครั้ง