ภาพกิจกรรม
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลที่4ชมเชย
จากโครงงานทั้งหมด 400 โครงงาน ในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กทม. ในวันที่ 21-22 มกราคม 256
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,12:59   อ่าน 912 ครั้ง