ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯภาคตะวันออก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[สสวท] ภาคตะวันออก วันที่23กค.2562 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,08:32   อ่าน 420 ครั้ง