ภาพกิจกรรม
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ภาคตะวันออก
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก


โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,21:13   อ่าน 241 ครั้ง