ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นำนักเรียน ชั้น ม.4/1 - 4/5 จำนวน 185 คน
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1
ในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,10:43   อ่าน 710 ครั้ง