ภาพกิจกรรม
การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

ลูกเสือ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
ระหว่างวันที่่ ๕ - ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นำโดย ผู้กำกับลูกเสือ นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม
พร้อมด้วยลูกเสือ ๙ นาย
๑. เด็กชายจิรายุทธ  พรหมบุตร
๒. เด็กชายฐานุวัชร์  เธียรสุขะธิติ
๓. เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน
๔. เด็กชายศิวกาณต์  มณีโชติ
๕. เด็กชายสหวุฒิ  หอมจันทร์
๖. เด็กชายศักดิ์พัฒน์  บุตรเนียม
๗. เด็กชายกษิดิ์เดช  มินสวัสดิ์
๘. เด็กชายธนศักดิ์  ดำดี
๙. เด็กชายพวรรัตน์  สันทัด

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,16:44   อ่าน 314 ครั้ง