ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมกวีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา "การเขียนร้อยกรอง"
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมอบรมกวีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา  "การเขียนร้อยกรอง"  
ณ  ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  วันเสาร์ที่  19  มกราคม  พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,09:53   อ่าน 1019 ครั้ง