รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สายน้ำผึ้ง ฉายาพัฒน์ (บี)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 64
อีเมล์ : sainamphungbee@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 404 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2562,20:52 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.124.162


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล