รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ อ้วนตรงต้น (เพชร)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 64
อีเมล์ : nupetchph@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนบ้านตลาดพฤหัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 212 ม.9 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 เม.ย. 2562,23:14 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.177.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล