ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:03  อ่าน 134 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย (Inductive teaching) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.39 KB

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,15:03   อ่าน 134 ครั้ง