ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : เบญจวรรณ สรรเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:52  อ่าน 124 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.59 KB

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,14:52   อ่าน 124 ครั้ง