ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0817236200
อีเมล์ : krupen17@hotmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33  อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:33   อ่าน 201 ครั้ง