ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0821137563
อีเมล์ : chainarong1234456@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:30  อ่าน 181 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:30   อ่าน 181 ครั้ง