ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางณรัณนันท์ โพธิ์เดชสิรวุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:27  อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว 22101
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:27   อ่าน 154 ครั้ง