ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 0895195419
อีเมล์ : viviefriend@hotmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:23  อ่าน 174 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคอนสตัคติวิซึม
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2560,09:23   อ่าน 174 ครั้ง