ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ สีโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:18  อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2560,16:18   อ่าน 253 ครั้ง