กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา มวยไทยศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : phitchkanya1976@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขา มวยไทยศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ C - License
2 สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B - License
3 สำเร็จหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ A - License
4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้รับเหรียญเชิดชูเกีรติ รักษาดินแดน
5 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2560 รองชนะเลิศอันดับ 1
6 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
7 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
8 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2558 รุ่นอายุ 18 ปีวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
9 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (กรมพลศึกษา) ปีการศึกษา 2558 รุ่นอายุ 12 ปีวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
10 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1
12 วิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
13 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1