งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEM DNA
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM การดองไข่เค็ม
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STE Myeti cool
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM เลเซอร์กับความจริงที
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEMโครงสร้างและขนาดอะตอม
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
stem เรื่องแก้วไก่กระต๊าก
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM แบบจำลองการปลูกพืชไร้ดิน
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEMชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEMจรวดขวดน้ำ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM ระบบสุริยะเกิดขึ้นได้อย่างไร
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM การสร้างแบบจำลองเซลล์ แบบ 3 มิติ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM แก๊ส
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEM หน่วยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิต
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
STEMศึกษาเลี้ยงขนฟูให้ดูดี
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาการปลูกผักลอยฟ้า
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาหุ่นยนต์เดินตามเส้น
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษากังหันลมผลิตไฟฟ้า
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEM ศึกษาHow far is it ?
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
STEMศึกษาแรงลอยตัว
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62