ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 164) 15 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด (อ่าน 16) 18 พ.ย. 65
แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 293) 08 พ.ย. 65
ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 24 ต.ค. 65
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 36) 19 ก.ย. 65
เกียรติบัตร!! การประกวดและการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 31) 30 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (อ่าน 508) 04 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปกณ. 2565 (อ่าน 513) 21 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 577) 04 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 742) 04 ก.ค. 65
MU Safe School Virtual Workshop 12 ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก, ครู-อาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 (อ่าน 29) 25 พ.ค. 65
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 642) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณ๊ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 38) 10 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 ชุด (อ่าน 401) 26 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 388) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 319) 22 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 881) 18 เม.ย. 65
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 เครื่อง (อ่าน 320) 12 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 184 ชุด ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 268) 12 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบห้องพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒) (อ่าน 431) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) รอบ ๒ (อ่าน 1087) 02 เม.ย. 65
แบบรายงานผลการตรวจ ATK นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (อ่าน 654) 01 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 88 รายการ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 300) 31 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 706) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 714) 29 มี.ค. 65
ลิงก์ แจ้งข้อมูลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ (อ่าน 32) 25 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ กอช. (อ่าน 75) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2565 (แก้ไข) (อ่าน 3183) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2565 (แก้ไข) (อ่าน 3324) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3218) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1664) 09 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SEED Digital Alert : SQUIZ Game (อ่าน 317) 09 มี.ค. 65
Link สำหรับอัปโหลดเอกสารแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 25) 03 มี.ค. 65
เอกสารแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 403) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 522) 03 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 542) 02 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 669) 14 ก.พ. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 546) 14 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 513) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE (อ่าน 599) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 536) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องปกติ (อ่าน 772) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE (อ่าน 528) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 425) 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.4 ห้องปกติ (อ่าน 610) 07 ก.พ. 65
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE (อ่าน 416) 07 ก.พ. 65
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 329) 07 ก.พ. 65
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE (อ่าน 320) 07 ก.พ. 65
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP (อ่าน 352) 07 ก.พ. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 293) 04 ก.พ. 65