งานบุคคล
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู
สิ่งที่ต้องใช้ในการยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครู
1.  แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเอกสารประกอบการยื่นคำร้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.  แบบชำระเงิน ปรินท์จากลิงค์ แล้วนำไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย หรือจ่ายผ่าน application แล้วถ่ายเอกสารพร้อมสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (ส่งเฉพาะสำเนา ตัวจริงเก็บไว้จนกว่าจะได้ใบประกอบวิชาชีพ) 
3. รูปถ่าย 1 ใบ ติดแบบใบคำขอ และ 1 ใบ ใส่ถุงพลาสติก (กรุณาอย่าใช้ลวดเสียบหนีบรูป)
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 126 ครั้ง