งานบุคคล
หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,12:50   อ่าน 216 ครั้ง