ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                 ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  งบเงินอุดหนุนรายหัว จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ  220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 103 ครั้ง