ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) โดยวิธีเฉพาะ
          ตามที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนที่อื้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเงิน 466,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 114 ครั้ง