ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๔๖ ชุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามกิจกรรมการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ นักเรียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการสืบค้นห้องสมุด จำนวน ๓๐ ชุด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 64
ประกาศ จ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก 06 มิ.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP รอบที่ ๓ 31 พ.ค. 64
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริษัท/ตัวแทนจัดหาครูต่างชาติและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 27 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 64
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 พ.ค. 64
งานแผนงานฯ
แบบฟอร์มการใช้จ่ายตามกลบุทธ์ 08 ธ.ค. 63
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 18 ส.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 18 ส.ค. 63
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2563 29 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินอุดหนุน 2563 21 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 21 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เงินบำรุงการศึกษา 23 เม.ย. 63
งานบุคคล
ฟอร์ม ID PLAN 05 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร 03 พ.ค. 64
ประเมินวิทยฐานะ ว.21 09 เม.ย. 64
บันทึกข้อความการประเมิน_ว21 03 เม.ย. 64
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 12 มี.ค. 64
คู่มือสพฐ ว21 08 มี.ค. 64
คู่มือว21 08 มี.ค. 64
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 04 มี.ค. 64
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 61 08 ก.ค. 61
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครู นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ ปีการศึกษา 60 10 ส.ค. 60
ข้อมูลสารสนเทศ เกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 20 ก.ค. 60
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 01 ธ.ค. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
ข้อมูลสารสนเทศเกียรติยศ และความภูมิใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 59
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 20 เม.ย. 64
ผลประเมินรอบ 4 24 มี.ค. 64
สรุปทักษะใช้ภาษาต่างประเทศ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะแสวงหาความรู้ ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการอ่าน ม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
ทักษะภาษาต่างประเทศด้านการฟังม.6 ล่าสุด ปีการศึกษา2563 02 มี.ค. 64
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 03 พ.ค. 64
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 01 พ.ค. 64
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 01 พ.ค. 64
งานพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้/นิเทศการศึกษา
STEM DNA 03 ต.ค. 63
STEM การดองไข่เค็ม 03 ต.ค. 63
STE Myeti cool 03 ต.ค. 63
STEM เลเซอร์กับความจริงที 03 ต.ค. 63
STEMโครงสร้างและขนาดอะตอม 03 ต.ค. 63
stem เรื่องแก้วไก่กระต๊าก 03 ต.ค. 63
STEM แบบจำลองการปลูกพืชไร้ดิน 03 ต.ค. 63
STEMชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด 03 ต.ค. 63
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 เม.ย. 64
ค่าร้อยละและแนวโน้มจำนวนครูที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 2560-2563 11 เม.ย. 64
ข่าวการศึกษา
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ